• 1
  • 2
  • 1x
  • 4
  • 5

Udvalg

Jævnfør vedtægterne har Herefordforeningen to faste udvalg:

• Avlsudvalget
• Kommunikationsudvalget.

Generalforsamlingen vælger nogle af medlemmerne af disse to udvalg.

Endvidere har bestyrelsen nedsat yderligere et fagligt udvalg

• Afsætningsudvalget.

Under Herefordforeningen er der et udvalg, der står for arbejdet i Hereford Ungdom, en afdeling for unge under 30 år med interesse for Hereford.

Bestyrelsen udpeger desuden en ansvarlig for koordination af arbejdet i de seks regionale klubber.