ÅRETS GENERALFORSAMLING AFLYST

OPDATERING 10.06.2020
ÅRETS GENERALFORSAMLING AFLYST

På aftenens møde blev det besluttet at aflyse generalforsamlingen 2020
Der er mere information i kommende blad og regnskab for 2019 samt revideret budget for 2020
vil snarest komme her på hjemmesiden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen