Nyttige links vedr. Golden-Oak Xceed og Golden-Oak Fusion

https://hereford.org/member-services/herd-management-tools/genetic-abn/

Linket ovenfor går til denne side med Genetic à Genetic abnormalities (vælges fra første kolonne og sidste punkt), når man holder musen hen over Genetic.
Når der er valgt Genetic abnormalities, så klikkes herefter på Maple Syrup Urine Disease - mm (sidste række i blokken til venstre) og  de 2 link ’How to run potential carriers report’ og lige under
’Maple Syrup Urine Disease Carriers’ vises.
Vælg ’Maple Syrup Urine Disease Carriers’, herefter vises 732 forekomster, hvor Golden-Oak Xceed og Golden-Oak Fusion er nævnt.

Nedenstående link er direkte til de 732 forekomster:

http://www.herfnet.com/online/cgi-bin/i4.dll?1=3E3F292A&2=233750&3=56&5=2B3C2B3C3A&11=08E508E310181E1FED332E2C28F0